Praktyki dla tłumaczy

tłumaczKancelaria Tłumaczy w Warszawie proponuje praktyki studenckie dla studentów IV i V roku filologii.
Firma wykonuje każde tłumaczenie przysięgłe – dokumenty sądowe, procesowe, administracyjne oraz ustne tłumaczenia przysięgłe.

Jak usłyszeliśmy od przedstawiciela firmy:

„Tłumaczenia przysięgłe w naszym biurze wykonywane są zgodnie z wymogami prawnymi Ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2004 r.).

Tłumaczenia przysięgłe zwane także uwierzytelnionymi dotyczą dokumentów urzędowych, sądowych, wszelkiego rodzaju świadectw, aktów urodzenia, zgonu, ślubu, dyplomów, dokumentów rejestracyjnych firmy i wszystkich innych, które wymagają potwierdzenia przez tłumacza przysięgłego. Uwierzytelnienie jest niczym innym jak potwierdzeniem autentyczności dokumentu, pieczęci lub podpisu przez osobę posiadającą do tego uprawnienia.

Tłumacza przysięgłego  obowiązują zasady określone w ustawie i Kodeksie Tłumacza Przysięgłego, a do poświadczenia dokumentu  używa on pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz nazwę języka, w zakresie którego posiada uprawnienia. Zgodnie z ustawą (Dz.U. 06.107.722), strona obliczeniowa tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Taka jednostka rozliczeniowa obowiązuje wszystkie biura tłumaczeń, niezależnie od tego czy wykonują one tłumaczenie na zlecenie osób prywatnych czy organów państwowych. Inaczej sytuacja wygląda jeżeli chodzi o stawki za stronę tłumaczeniową. W przypadku pracy na rzecz instytucji administracyjnych wynagrodzenie tłumacza określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, natomiast dla osób prywatnych tłumacze mogą ustalać dowolne stawki. My oferujemy najlepsze na rynku!

Oprócz przekładu dokumentacji zapewniamy także ustne tłumaczenia przysięgłe. Są one konieczne podczas zawarcia związku małżeńskiego z obcokrajowcami, umów międzynarodowych, spraw sądowych i innych formalnych sytuacji. Do każdego zlecenia przydzielamy tłumaczy zgodnie z ich kwalifikacjami, z racji tego, że tłumaczenie przysięgłe może dotyczyć różnych zagadnień, często specjalistycznych, gdzie niezbędna jest fachowa wiedza i znajomość specyficznej terminologii. Zapewniamy dojazd na terenie całego kraju, jak również zagranicy. Do naszych klientów podchodzimy indywidualnie, dlatego też warunki ustnych tłumaczeń przysięgłych ustalane są dla każdego zlecenia osobno. Zapraszamy do kontaktu z naszymi tłumaczami!”

This entry was posted in Studia and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.