Zdobywać wiedzę w Mongolii

Projekt Gobi

gobiZ inicjatywy Prezesów Prezesów Polskiej i Mongolskiej Akademii Nauk doszło do podpisania porozumienia wyrażającego obustronną wolę zorganizowania polskiej stałej stacji naukowej w Mongolii, a jednym z głównych kierunków planowanych badań są badania paleontologiczne. Placówką koordynującą prowadzenie badań i budowę bazy jest Instytut Paleobiologii PAN. Powstanie takiej bazy w Mongolii jest planowane jako podstawa dla kontynuacji i rozwoju dotychczasowych osiągnięć badawczych. Także dla umożliwienia prowadzenia międzynarodowej współpracy i szkolenia młodych kadr naukowych w trakcie prowadzenia oryginalnych i wartościowych poznawczo multidyscyplinarnych badań przyrodniczych.

Mongolia jest krajem, który budzi ogromne zainteresowanie międzynarodowej społeczności naukowej. Na jej terytorium występują ślady geodynamicznych i paleobiologicznych procesów. Procesów które kształtowały oblicze Ziemi przez setki milionów lat, a pozostały do dziś w nieznacznym stopniu zmienione przez gospodarczą działalność człowieka.

Demokratyczna Mongolia jest państwem otwartym na współpracę międzynarodową. Przedstawiciele Mongolskiej Akademii Nauk i dyplomaci wysoko oceniają rezultaty dotychczasowej naukowej działalności reprezentantów polskiej nauki w ich kraju. Jest zatem, sprzyjający klimat polityczny dla podtrzymania, kontynuacji i rozwoju tej współpracy.

Szansa dla młodych naukowców

Wielu młodych pracowników nauki, studentów i doktorantów mongolskich i polskich widzi wielkie możliwości realizacji swoich zainteresowań badawczych w rozwoju takiej współpracy. Mongolia jest fascynującym źródłem nowych materiałów naukowych, natomiast Polska i inne kraje europejskie mają intelektualne i materialne zaplecze (laboratoria). Wystarczające do zapewnienia właściwego poziomu naukowego opracowaniom i wykorzystania zdobywanych danych.

W dzisiejszym świecie badania przyrodnicze są jedynym źródłem wiedzy i racjonalną podstawą podejmowania politycznych decyzji. Decyzji dotyczących poznawania i ograniczania negatywnych skutków globalnych zmian jakie zachodzą w przyrodniczym środowisku Ziemi. Globalizacji, która wynika z funkcjonowania ponadnarodowej gospodarki, musi towarzyszyć globalna współpraca i poczucie współodpowiedzialności uczonych.

Placówki naukowe z krajów Unii Europejskiej są zainteresowane taką współpracą. Polska i polscy naukowcy dzięki dotychczasowej działalności i osiągnięciom mają wyjątkową szansę stać się ambasadorem naukowych interesów europejskiej nauki w Mongolii. Powstanie Polskiej Bazy Naukowej w Mongolii jest postulowane przez środowiska obu krajów. Będzie ono bramą dla reprezentantów europejskich ośrodków badawczych do tego bardzo interesującego kraju.

Budowa Polskiej Bazy w Mongolii zapewniłaby odpowiednie zaplecze dla realizacji kolejnych wypraw naukowych. Potrzebna jest też dla zabezpieczenia i wstępnego przygotowania oraz rejestracji gromadzonych zbiorów. Także dla przygotowania i podjęcia współpracy badawczej na miejscu oraz uzgodnienia dalszych naukowych procedur koniecznych dla opracowania uzyskanych danych.

This entry was posted in Metodyka and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.