Uniwersytet Szczeciński

uszUniwersytet Szczeciński to kolejna uczelnia wyższa, którą omawiamy w naszym zestawieniu. To popularna szkoła, którą rokrocznie wybierają setki nowych osób. Jak prezentuje się historia USz, co oferuje uczelnia i jaką cieszy się opinią? Zapraszam do lektury.

Informacje o uczelni – historia Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński został utworzony w 1985 roku na mocy uchwały z roku 1984. Uczelnia powstała z połączenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie i wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej. W początkowych latach działalności szkoła liczyła 4 wydziały, 2 instytuty i 5 jednostek międzywydziałowych. Dzięki dynamicznemu rozwojowi dziś uniwersytet jest największą uczelnią wyższą na Pomorzu Zachodnim, liczącą obecnie aż 11 wydziałów.

Oferta edukacyjna

Uniwersytet Szczeciński liczy dziś 11 wydziałów: Humanistyczny, Filologiczny, Prawa i Administracji, Zarządzania i Ekonomiki Usług, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nauk Przyrodniczych, Nauk o Ziemi, Matematyczno-Fizyczny, Teologiczny, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia i zamiejscowy wydział Administracji w Jarocinie. Do USz należą też 3 jednostki międzywydziałowe – kształcenia pedagogicznego, wychowania fizycznego i kształcenia językowego.

Wśród oferowanych kierunków studiów można wymienić np.: filologię polską, filologie obce (angielską, germańską, rosyjską, romańską, słowiańską), kulturoznawstwo, dziennikarstwo, studia śródziemnomorskie, etnologię, socjologię, historię, politologię, europeistykę, filozofię, psychologię, pedagogikę, prawo, administrację, geografię, oceanografię, biologię, biotechnologię, zdrowie publiczne, ochronę środowiska, matematykę, fizykę, ekonomię, zarządzanie, logistykę, finanse i rachunkowość, informatykę i ekonometrię, teologię, italianistykę, wychowanie fizyczne, nauki o rodzinie, turystykę i rekreację i inne.

Na uczelni można doktoryzować się w 13 dziedzinach: biologia, ekonomia, geografia, historia, filozofia, pedagogika, prawo, zarządzanie, językoznawstwo, literaturoznawstwo, teologia, fizyka i matematyka.

Łącznie na uczelni dostępne są 84 kierunki oraz 56 kierunków studiów podyplomowych.

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego

Studenci licznie korzystają z możliwości zagranicznych wymian studenckich – uczelnia prężnie współpracuje z ośrodkami za granicą. Obecnie Uniwersytet Szczeciński ściśle współpracuje z kilkudziesięcioma zagranicznymi ośrodkami, zlokalizowanymi między innymi we Francji, Japonii, Danii, Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, na Słowacji, Ukrainie czy Łotwie.

This entry was posted in Studia and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.