Szkolenia Zawodowe: VAT, CIT, MSR/MSSF, ceny transferowe, środki trwałe

vatPolska Akademia Rachunkowości organizuje nowe szkolenia wyjazdowe:

Praktyczna wiedza + przyjemny wypoczynek = Szkolenie wyjazdowe
Wilno, Limassol…

Samodzielny księgowy

Od podstaw do samodzielnego księgowego: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Katowice, Szczecin, Poznań.

Jesteśmy nowoczesną firmą edukacyjną specjalizującą się w szkoleniach i publikacjach. Naszą misją jest praktyczna edukacja z zakresu: podatki, rachunkowość i finanse.

Misja ta jest realizowana poprzez:

 • organizowanie:
  • szkoleń jedno-, dwu- lub kilkudniowych:
  • szkoleń wewnętrznych (in company)
  • kursów zawodowych
  • konferencji
 • wydawanie książek
 • prowadzenie bezpłatnych biuletynów elektronicznych: E-rachunkowość oraz Finanse Publiczne

Uczestnikom naszych szkoleń zapewniamy:

 • wysoki poziom merytoryczny zajęć
 • wykładowców praktyków
 • zajęcia na konkretnych przykładach
 • materiały szkoleniowe
 • sesje pytań i odpowiedzi
 • profesjonalną obsługę
 • komfortowe warunki szkolenia
 • efektywne grupy
 • serwis kawowy

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

Katalogi internetowe

Zawierają informacje o tytułach prasowych, portalach i serwisach internetowych skierowanych do:

 • dyrektorów finansowych
 • głównych księgowych
 • pracowników działów finansowo-księgowych
 • doradców podatkowych
 • biegłych rewidentów
 • właścicieli firm.

Programy najbliższych 5 szkoleń zawodowych

Faktury VAT bez błędów

Program szkolenia

Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w finansach

Program szkolenia

Wymagania przed przystąpieniem do szkolenia:
 • podstawowa znajomość arkusza kalkulacyjnego
Przegląd analizowanych zagadnień:
 • Analiza zmian wartości pieniądza w czasie przy pomocy funkcji finansowych
 • Ocena kosztu źródeł kapitału (kredytu, leasingu i faktoringu)
 • Prognozowanie sprzedaży i kosztów przy pomocy metod statystycznych
 • Sprawdzanie wykonalności i opłacalności przedsięwzięć
 • Analizy scenariuszowe i wrażliwości
Przykładowe umiejętności nabywane w trakcie szkolenia:
 • Opracowywanie planów oszczędnościowych
 • Ocena projektów inwestycyjnych metodami NPV i IRR
 • Ustalanie rzeczywstego kosztu kredytu, leasingu i faktoringu
 • Tworzenie i analiza planów finansowych
 • Zastosowanie regresji liniowej w analizie kosztów i prognozowaniu sprzedaży
 • Wykorzystanie funkcji logarytmicznych, wykładniczych i potęgowych w budżetowaniu
 • Wykorzystanie funkcji optymalizujących pracę z arkuszem kalkulacyjnym

Harmonogram szkolenia:

 1. Wprowadzenie omówienie logiki szkolenia
 2. Wykorzystanie funkcji związanych z analizą zmian wartości pieniądza w czasie
  • Zastosowania funkcji PV, FV, RATE, NPER, PMT
  • Plany systematycznego oszczędzania
  • Podstawy oceny projektów inwestycyjnych z zastosowaniem funkcji NPV i IRR
 3. Podstawy planowania i analizy finansowej
  • Tworzenie planów finansowych
  • Analiza sprawozdań finansowych pozyskiwanie danych do planowania
  • Analiza wrażliwości
  • Wykresy Gantta w arkuszu kalkulacyjnym (harmonogram realizacji inwestycji)
 4. Symulacje z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego
  • Wprowadzenie do funkcji losowych
  • Prognozowanie wyniku finansowego z uwzględnieniem wyników minimum-maximum,
  • Losowe kształtowanie się danych wejściowych (ceny, ilość, koszty) i ich wpływ na wynik finansowy
  • Nadawanie losowym danym wejściowym rozkładu normalnego i szacowanie prawdopodobieństwa określonych wartości wyniku finansowego.
 5. Podsumowanie szkolenia

Praktyczne aspekty zastosowania e-podpisu w Administracji Publicznej

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie do podpisu elektronicznego
  • Problemy prawnej ochrony dokumentu elektronicznego
  • Podstawy podpisu elektronicznego: czym jest e-podpis?
  • Koncepcja certyfikatu elektronicznego, rodzaje certyfikatów elektronicznych, ich zastosowania i uwarunkowania prawne.
  • Ustawa o Podpisie Elektronicznym, pojęcie certyfikatu kwalifikowanego i bezpiecznego podpisu elektronicznego, podpis elektroniczny w świetle prawa, odpowiedzialność karna.
  • Ważność certyfikatu, odwołanie certyfikatu, listy certyfikatów unieważnionych (CRL)
  • PKI, zaufana trzecia strona, urzędy certyfikacji, obowiązki i odpowiedzialność prawna urzędu certyfikacji.
  • Znacznik czasu elektroniczne datowanie dokumentu: status prawny, zastosowania.
  • Zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się podpisem elektronicznym.
 2. Zastosowania w administracji i biznesie
  • Rola certyfikatu kwalifikowanego prawny aspekt wykorzystania e-podpisu w biznesie.
  • Posługiwanie się certyfikatem kwalifikowanym w programie Płatnik i do komunikacji z ZUS.
  • E-faktury uwarunkowania technologiczne i prawne.
  • Podpis elektroniczny stosowany podczas bezpiecznych aukcji internetowych niezaprzeczalność transakcji; uwarunkowania prawne e-przetargów.
  • Inne zastosowania e-podpisu w administracji: e-Deklaracje, GIODO, KRS-online.
 3. Podsumowanie i pytania do prowadzącego.

Tylko dla uczestników szkolenia PWPW gwarantuje 15% rabat na zakup Zestawu Sign L z certyfikatem 2 letnim.

This entry was posted in Kursy. Bookmark the permalink.

Comments are closed.