Systemy bankowe

W dzisiejszych czasach banki potrzebują niezwykle zaawansowanych rozwiązań informatycznych, aby móc szybko i sprawie obsługiwać wszystkie transakcje finansowe. Idąc dalej, istnieją szczególne uwarunkowania prawne mówiące, że bank musi mieć dwa niezależne od siebie systemy informatyczne, aby w razie wyjątkowych sytuacji, wszystkie dane były zachowane bez żadnego problemu. Projektując i implementując bankowe systemy informatyczne trzeba mieć niezwykle bogatą wiedzę bankową ,  aby sprawnie to zrobić. Oprócz warstwy samej aplikacji należy pamiętać o odpowiednich serwerach i nadmiarowych pamięciach masowych, aby w razie awarii jednego dysku, dane mogły zostać szybko odtworzone w niezauważalny sposób dla klientów. Banki inwestują rocznie miliony złotych w obsługę informatyczne i nowe technologie, aby ułatwić klientom zarządzanie ich pieniędzmi. Ostatnio bardzo modnym sposobem płatności są karty zbliżeniowe, dzięki którym nie musimy podawać PIN, aby tylko zbliżyć kartę do czytnika na niewielką odległość do czujnika.

Przedmiotem informatyzacji w bankach są zazwyczaj:

 • prowadzenie rachunków bankowych,
 • przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych,
 • rozliczenia pieniężne,
 • udzielanie i zaciąganie kredytów oraz pożyczek pieniężnych,
 • wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,
 • przyjmowanie oraz dokonywanie lokat w bankach,
 • udzielanie oraz przyjmowanie poręczeń oraz gwarancji bankowych,
 • obrót wartościami dewizowymi oraz obsługa finansowa obrotów z zagranicą,
 • obsługa pożyczek państwowych,
 • emitowanie papierów wartościowych oraz obrót tymi papierami,
 • dokonywanie zleconych czynności związanych z emisją papierów wartościowych,
 • kupno zagranicznych papierów wartościowych,
 • przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek,
 • wykonywanie na zlecenie innych banków czynności należących do zakresu działania banków zlecających.
This entry was posted in Metodyka and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.