Rodzaje szkoleń

praktykiSzkolenia to pewna forma wykształcania w nas określonych umiejętności czy nawyków oraz uczenie nowych zupełnie schematów myślowych. Szkolenia mogą dotyczyć bardzo różnych sfer naszego życia zarówno zawodowego jak i prywatnego. Dzisiaj w notce poznacie podstawowe rodzaje szkoleń.

Szkolenia dzieli się zazwyczaj na trzy podstawowe rodzaje:

 1. Pierwsza grupa to szkolenia internistyczne – oznaczają szkolenia w miejscu pracy. Zalicza się do nich:
 • Przyuczenie na stanowisku pracy;
 • Staż pracy odpowiednio zaplanowany – nie przypadkowy;
 • Szkolenie poprzez mentoring;
 • Rotacja stanowisk;
 • Samokształcenie;
 • Uczenie w działaniu;
 • Wykłady, ćwiczenia, seminaria.
 1. Druga grupa to szkolenia eksternistyczne – czyli szkolenia odbywające się poza zakładem. Są to:
 • Wykłady, ćwiczenia, seminaria;
 • Konferencje;
 • Uczenie na dystans;
 • Gry i inscenizacje;
 • Metody symulacyjne;
 • Trening potencjału kierowniczego (dotyczy stanowisk kierowniczych).
 1. Trzecia grupa to formy mieszane – polegające na delegowaniu na kosztowne szkolenia najlepszych pracowników, którzy zdobywają niezbędną wiedzę. Mają oni jednocześnie obowiązek późniejszego przekazania zdobytej wiedzy na terenie zakładu. Jest to dość kosztowna metoda dlatego rzadko kiedy jest stosowana.

Jest to tylko jeden z nielicznych przykładów podziału szkoleń. Jak widać każda z wymienionych form dotyczy innej sfery naszego życia zawodowego. Warto przyjrzeć się temu tematowi nieco bliżej, chociażby po to, aby wybrać dla siebie najlepszą z form, lub aby wybrać maksymalnie najlepszą z opcji szkoleniowych dla swoich pracowników czy podwładnych.

Konsekwencje różnorodności szkoleń

Jak już wiemy szkolenie to bardzo ważny element rozwoju każdej firmy czy przedsiębiorstwa. Szkolenie przeprowadza zawsze albo ktoś z kadry zarządzającej odpowiednio przygotowany do przeprowadzenia zajęć lub też specjalna firma specjalizująca się tym co się w organizacji i przeprowadzaniu szkoleń różnego rodzaju – od zwykłych pogadanek, wykładów i prezentacji aż po warsztaty i ćwiczenia indywidualne oraz treningi i kursy.

Różnorodność szkoleń świadczy o tym, że wciąż istnieje potrzeba doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobywania nowych preferencji i zdolności zawodowych wśród różnych grup zawodowych i wiekowych. Szkoleniami są bowiem zainteresowane zarówno młode osoby, chcące zdobyć nowe zdolności i umiejętności jak i osoby starsze, które chcą i muszą podnieść swoje własne umiejętności i zdolności po to by, utrzymać się na danym stanowisku pracy.

Kryteriów podziału szkoleń jest bardzo wiele. Dość ważnym kryterium wyłonienia rodzajów szkoleń jest ich cel. W tym aspekcie wymienia się następujące rodzaje szkoleń:

 • Szkolenie adaptacyjne – stanowi ono część programu adaptacyjnego, polegającego na przystosowaniu nowego pracownika do nowego miejsca i środowiska pracy;
 • Szkolenia podtrzymujące inaczej aktualizacyjne – jest to szkolenie, które ma na celu poznanie nowości technicznych i organizacyjnych na tym samym stanowisku pracy;
 • Szkolenie przedawansowe – ma ono na celu przeszkolenie pracownika do objęcia przez niego kierowniczego stanowiska
 • Szkolenie restrukturyzacyjne – stanowiące część programu restrukturyzacyjnego organizacji.

Myślę, że notka ta zaciekawiła Was Moi Drodzy zapraszam do następnych notek i informacji jakie tutaj będę przedstawiać.

 

This entry was posted in Metodyka. Bookmark the permalink.

Comments are closed.