Przedmurze kariery

Wymarzony staż w firmie za granicą może stać się faktem. Czasem wystarczy wstąpić do odpowiedniej organizacji.

aisecAIESEC działa na ponad 800 uczelniach w 85 krajach. Na liście członków IAESTE znajdują się aż 83 państwa. BEST szczyci się posiadaniem 64 grup lokalnych na prestiżowych uczelniach technicznych całej Europy. Nic dziwnego, że organizowanie międzynarodowych projektów to jeden z podstawowych celów ich działania.

Praktyki

Firma Atlas zaprosiła na praktykę młodego Holendra zapoznał on polskich pracowników z programami do prognozowania sprzedaży stosowanymi w jego kraju. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Włoszczowa gościła praktykanta z Ukrainy pracował na stanowisku koordynatora handlu ze Wschodem i pomagał w nawiązywaniu kontaktów z firmami w swoim kraju.

To tylko wybrane przykłady praktyk, którymi AIESEC zachęca polskich pracodawców do zainteresowania się możliwością przyjęcia praktykanta z innego kraju. Jak zapewniają organizatorzy, na praktykach korzystają obie strony student poznaje realia zagranicznego rynku, szlifuje obcy język i wzbogaca swoje CV, zaś firma zdobywa wykwalifikowanego, niedrogiego pracownika oraz możliwość dostępu za jego pośrednictwem do nowych kontrahentów.

Hasło AIESEC kreujemy liderów działa na wyobraźnię studentów z całego świata. Każdego roku blisko 5 tysięcy osób (w tym 190 z Polski) wyjeżdża za granicę w ramach Programu Międzynarodowej Wymiany Praktyk. Wyjeżdżają na okres od ośmiu tygodni do półtora roku. Do wyboru mają praktyki w ramach jednego z czterech programów, którym przyporządkowane są poszczególne kierunki studiów: Management Traineeship (marketing, zarządzanie, finanse i bankowość oraz ekonomia), Technical Trai­neeship (kierunki techniczne i inżynieryjne), Educational Traineeship (nauczanie języków obcych) oraz Development Traineeship (kierunki społeczne).

Wymiana międzynarodowa

Centralny Ośrodek Informatyczny na Uniwersytecie Czarnogórskim, węgierska Fabryka Płyt Polistyrenowych, ukraiński Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, grecka naprawcza baza wojskowa to tylko niektóre miejsca praktyk zaliczonych przez polskich studentów dzięki pośrednictwu IAESTE. Praktyki trwają zwykle sześć-osiem tygodni, choć zdarzają się również dłuższe, kilkumiesięczne. Ich program merytoryczny ustala firma lub instytucja, wyszczególniając w odpowiednich formularzach przesyłanych do IAESTE informacje o miejscu pracy, charakterze oferowanej praktyki oraz wynagrodzeniu, jakie przewiduje dla praktykanta. Reszta jest w rękach studentów.

Justyna Malinowska, studentka chemii na Politechnice Warszawskiej, wyjechała do Bazylei, gdzie przez pół roku odbywała praktykę w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym. Poddawałam analizie próbki nowych leków, pracując samodzielnie na bardzo nowoczesnym sprzęcie mówi Justyna. Na polskich uczelniach albo nie ma go wcale, albo z powodu jego wysokiej ceny nie dopuszcza się do pracy na nim studentów. Oprócz nowoczesnej technologii Justyna poznawała także ludzi z różnych kręgów kulturowych. W koncernie zatrudnionych było ponad 8 tysięcy osób, głównie z Francji i Niemiec. Na praktyce byli natomiast oprócz mnie także młodzi ludzie z Brazylii czy Finlandii. Mogę więc powiedzieć, że przebywałam przez te pół roku w międzynarodowym środowisku.

O kwalifikacji kandydatów na praktyki decydują punkty w pierwszej kolejności pod uwagę brana jest średnia ocen uzyskana w ciągu ostatniego roku akademickiego i ocena z egzaminu językowego zdawanego przed komisją IAESTE. Dodatkowe punkty otrzyma student, który znalazł ofertę praktyki dla studenta z zagranicy i wniósł ją do puli IAESTE, oraz ten, który opiekował się zagranicznym praktykantem podczas jego pobytu w naszym kraju. Liczba chętnych co roku znacznie przewyższa liczbę praktyk, każdy punkt jest więc na wagę złota.

Kursy

Sztandarowym projektem organizacji BEST jest program Vivaldi, czyli cykl kursów naukowych organizowanych przez grupy lokalne BEST dla studentów z całej Europy uczących się w szkołach zrzeszonych w organizacji. Każda grupa zobowiązana jest do przygotowania w ciągu roku co najmniej jednego kursu poświęconego konkretnym zagadnieniom technicznym, biznesowym lub marketingowym. Tematy zjazdów, nawet dla osób niemających na co dzień kontaktu z techniką, brzmią intrygująco: Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak działa defibrylator?, czyli o elektryczności w służbie medycznej; Witaj w świecie globalnej informacji, czyli o znaczeniu komunikowania się we współczesnym świecie; Czy kiedykolwiek pomyślałeś dwa razy, zanim spłukałeś wodę w toalecie lub wziąłeś prysznic?, czyli o wodzie niezbędnej do życia i rozwoju ekonomicznego. Poza tym inne zagadnienia kluczowe dla człowieka żyjącego w XXI wieku: sztuczna inteligencja, możliwości Internetu w nowoczesnej komunikacji czy zawsze aktualne jak sprzedać siebie. Kursy są bezpłatne student ponosi jedynie koszt dojazdu na miejsce: do Skopie, Lublany, Belgradu, Brukseli…

Inne projekty

O pracę w dzisiejszych czasach trudno. Poza wysyłaniem na kursy czy praktyki na całym świecie organizacje AIESEC, IAESTE i BEST starają się więc także ułatwić studentom kontakt z pracodawcą. AIESEC organizuje Dni Kariery, które mają być pomostem łączącym świat biznesu ze społecznością akademicką. To dla studentów rzadka okazja na rozmowę z pracodawcą reprezentującym firmę z bezpośrednio ich interesującego sektora rynku i rozeznanie się w jego oczekiwaniach w stosunku do własnej kadry. Zwieńczeniem projektu jest plebiscyt Pracodawca Roku, którego celem jest wyłonienie 50 najbardziej atrakcyjnych z punktu widzenia studenta pracodawców działających na polskim rynku.

Targi Pracy i Spotkania z Pracodawcą to projekty organizacji BEST. Cel podobny zacieśnienie współpracy między środowiskiem akademickim i gospodarczym. BEST prowadzi także w Internecie serwis

Bestoferta.pl, który umożliwia bezpłatne składanie ofert przez firmy poszukujące pracowników i przez bezrobotnych absolwentów poszukujących pracy. Jak zapewniają administratorzy serwisu, liczba zarejestrowanych użytkowników regularnie korzystających z Bestoferty przekroczy wkrótce 6 tysięcy.

This entry was posted in Studia and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.