Politechnika Gdańska

politechnika kursyStudiowanie nad morzem jest bardzo przyjemne, ale nie bez kozery zarówno Uniwersytet Gdański jak i Politechnika Gdańska szczycą się wysokimi pozycjami w rankingach popularności. Obie uczelnie reprezentują naprawdę wysoki poziom i trzeba dołożyć starań, aby studia zakończyć pomyślnie. Co w zakresie oferty edukacyjnej oferuje Politechnika Gdańska i czy prawdą jest, że po tego typu studiach praca niemal czeka na absolwenta?

O Politechnice Gdańskiej

Politechnika Gdańska cieszy się długą, bogatą i burzliwą historią. Okresy jej działalności można podzielić na kilka ważnych etapów: wiek XIX, okres pruski 1904-1920, Wolne Miasto Gdańsk 1920-1939, okres wojenny do 1944 roku, historia po 1945 roku.

Obecnie PG liczy 9 wydziałów: Architektury, Chemiczny, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Inżynierii Lądowej i Środowiska, Mechaniczny, Oceanotechniki i Okrętownictwa, Zarządzania i Ekonomii. Uczelnię wspierają też 3 ważne jednostki: Centrum Języków Obcych, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość, Centrum Sportu Akademickiego.

Politechnika Gdańska dysponuje miejscami w 11 domach studenta.

Oferta edukacyjna

Na 9 uczelnianych wydziałach można studiować 29 interesujących, przyszłościowych kierunków oraz odbywać kursy.

Wydział Architektury: Architektura i Urbanistyka

Wydział Chemiczny: Biotechnologia, Chemia, Inżynieria Materiałowa, Ochrona Środowiska (w języku angielskim), Technologia Chemiczna, Technologie Ochrony Środowiska, Chemia Budowlana

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki: Automatyka i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Inżynieria Biomedyczna

Wydział Elektrotechniki i Automatyki: Automatyka i Robotyka, Elektrotechnika, Energetyka

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej: Fizyka Techniczna, Inżynieria Materiałowa, Matematyka

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Budownictwo, Geodezja i Kartografia, Inżynieria Środowiska, Transport

Wydział Mechaniczny: Energetyka, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria mechaniczno-medyczna, Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa: Energetyka, Oceanotechnika, Transport

Wydział Zarządzania i Ekonomii: Europeistyka, Informatyka i Ekonometria, Zarządzanie (Zarządzanie inżynierskie)

Opinie o PG

Politechnika Gdańska cieszy się renomą i uznaniem, ale również bardzo wysokim poziomem. Rokrocznie wielu studentów nie potrafi poradzić sobie z ilością oraz trudnością materiału. Stąd różne odejścia z uczelni lub po prostu skreślenia z listy studentów. Niemniej PG ma znakomity poziom i aktualną ofertę pracy, a absolwenci z reguły mają większe szanse na zatrudnienie, niż osoby z dyplomem uczelni humanistycznej lub pedagogicznej.

Podpowiedź – szukając więcej informacji o tej uczelni w Internecie, poza pełną nazwą, czyli Politechnika Gdańska, stosuj też popularny skrót PG.

This entry was posted in Studia and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.