Wiedza marketingowa

marketingMarketing w firmie – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować, i zaspokajać je.

W marketingu najważniejsza jest świadomość, że klient i jego oczekiwania to najważniejszy element biznesu (jeśli nie ma klientów, przedsiębiorstwo w sensie ekonomicznym traci rację bytu) oraz wynikający z tej świadomości proces identyfikowania i zaspokajania potrzeb klienta – przy równoczesnym zapewnieniu zysku przedsiębiorstwa i ciągłości jego funkcjonowania. W osiągnięciu celu służą techniki wspomagające ten proces: badania rynku, kształtowania produktu, oddziaływania na rynek, ustalania ceny, sprzedaży.

Wiedza marketingowa

Wiedza marketingowa posiada wiele definicji naukowych. Jednak najprościej mówiąc marketing to działanie mające na celu wynajdowanie, pobudzanie i zaspokajanie potrzeb podmiotów gospodarczych. Określeniem „marketing” nazywa się też dziedzinę wiedzy analizującą wspomnianą działalność.

W ramach marketingu możemy wyróżnić wiele zagadnień, takich jak:

 • odnajdowanie i ocenianie możliwości rynkowych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb określonych odbiorców (nabywców) oraz dokładne ustalenie tych potrzeb
 • opracowywanie w oparciu o tę wiedzę produktu oraz strategii jego dystrybucji
 • przygotowanie odpowiedniej strategii ceny i promocji
 • reklama i informacja o produkcie, jak np. marketing wirusowy, product placement

Działania marketingowe dzielone są na cztery podstawowe typy tzw. marketing mix. Są to: cena, produkt, dystrybucja i promocja. Współcześnie zdarza się, iż specjaliści do spraw marketingu wyróżniają kolejne elementy – ludzie (people), świadectwo materialne (physical evidence), zestaw – opakowanie (package), proces, przyzwolenie (permission), rekomendację (pass-along), pozycjonowanie (plasowanie), nagłośnienie (publicity), czynnik wyróżniający (fioletowa krowa – purple cow).

Według stratega marketingowego Jaya Abrahama, wyróżnia się trzy sposoby zwiększania zyskowności firmy poprzez działania marketingowe:

 • pozyskać nowych klientów,
 • sprawić, by klienci więcej kupowali,
 • sprawić, by klienci częściej kupowali.

Połączenie tych trzech działań prowadzić ma do wykładniczego tempa rozwoju firmy.

Rodzaje marketingu

 • ambient marketing
 • marketing afiliacyjny
 • cyfrowy
 • marketing internetowy
 • mobilny
 • narracyjny
 • partyzancki
 • podstępny
 • polityczny
 • sensoryczny
 • sportowy
 • szeptany
 • wielopoziomowy
 • wirusowy
 • zapachowy
 • zwrotny
 • shopper marketing
 • social media marketing
 • marketing w wyszukiwarkach internetowych

Marketing mediowy (bezpośredni) to składanie oferty za pomocą mediów, takich jak publikacje (np. wydruk wniosku), telefony, telesklepy, automaty, strony internetowe, listy lub katalogi produktów. Ten sposób adresowany (listy, telefony do klientów) wymaga listy adresowanych potencjalnych klientów. Zasięg marketingu mediowego w ubezpieczeniach rośnie dość szybko. Jak dotychczas jest on skuteczny na rozwiniętych rynkach ubezpieczeniowych.

W marketingu rozróżnia się strategię „pull” i „push”. Strategia „pull” zakłada oddziaływanie bezpośrednio na nabywcę poprzez stosowanie inwazyjnych działań promocyjnych. Przekaz reklamowy atakuje odbiorcę, który nie ma możliwości podjęcia decyzji o tym, czy chce się z nim zapoznać. Przykładem takiego przekazu są bannery.

Strategia „push” polega na wzbudzeniu u odbiorcy potrzeby lub chęci do dobrowolnego zapoznania się z przekazem reklamowym. Narzędzia stosowane w ramach tej strategii nie są inwazyjne, a konsument sięga po nie z własnej, nieprzymuszonej woli. Przykładem takiego narzędzia jest newsletter. Użytkownik, który chce go otrzymywać, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe, aby subskrybować wysyłkę elektroniczną, która zawiera treści komercyjne, a często też treści merytoryczne.

 

This entry was posted in Materiały and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.