Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

pkswKujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kształci na kierunkach
– administracja specjalność: administracja publiczna
– administracja obrotu nieruchomościami (w przygotowaniu)
– pedagogika specjalność: resocjalizacja z profilaktyką społeczną
– wychowanie z profilaktyką uzależnień
– animacja społeczno – kulturowa (w przygotowaniu)
– edukacja do starości i rewitalizacja seniorów (w przygotowaniu):

Rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy w roku:

  • do 15 września na studia uruchamiane od października,
  • do 15 lutego na studia uruchamiane od lutego.

W poczet studentów Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej może zostać przyjęty każdy kto ukończył szkołę średnią, uzyskał świadectwo maturalne oraz ma zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania.
Aby zostać studentem KPSW trzeba złożyć następujące dokumenty

  • kwestionariusz podania,
  • świadectwo dojrzałości,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
  • pięć zdjęć legitymacyjnych,
  • ksero dowodu osobistego,
  • opłacenie wpisowego.

O przyjęciu kandydatów na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia należy kierować na adres Uczelni.
W momencie składania dokumentów kandydaci wypełniają kwestionariusz osobowy, podpisują umowę, wpłacają wpisowe, dokonują wyboru trybu studiów, specjalności oraz stopnia zaawansowania języków.
Szczegółowych informacji na temat rekrutacji studentów na I rok studiów udziela:
Dziekanat Wydziału Administracji, ul. dr. Emila Warmińskiego 3,
tel. (52) 322 34 04, 345 40 12/13,
Dziekanat Wydziału Pedagogicznego, ul. Wł. Bełzy 2,
tel. (52) 371 49 19, 371 48 55

Dziekanaty czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Odpłatność za studia

Opłata za semestr nauki w roku akademickim 2014/2015 wynosi:
Studia stacjonarne – 1690 zł.
Studia zaoczne – 1690 zł.
Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty miesięczne

Wzrost opłat za studia nie będzie większy niż wskaźnik inflacji.
Studenci wnoszą również jednorazowo opłatę wpisowego w wysokości 250 zł. Fundusze z tych opłat przeznaczone są na poprawę warunków socjalnych i dydaktycznych studentów.
Wpłat należy dokonywać na konto Kujawsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy:
Kredyt Bank S.A. Oddział w Bydgoszczy nr 16 15001360121360 040094 0000

This entry was posted in Studia and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.