Katedra Small Businessu

katedrKatedra Small Businessu w Warszawie powstała w 1993, z inicjatywy prof. dr hab. Andrzeja Hermana. Powstanie Katedry wynikło z konieczności systematycznych obserwacji sektora małych firm i refleksji naukowej oraz wprowadzenia tej problematyki do dydaktyki akademickiej

W 1998 roku Katedra wyszła z propozycją ścieżki dydaktycznej „Zarządzanie małą firmą”. Szczególnie mocno akcentowana jest w tej ofercie problematyka konkurencyjności małej firmy, w tym zmiany jej wizerunku, z jednostki tradycyjnej o charakterze rzemieślniczym czy handlowym, na nowoczesną firmę innowacyjną opartą na ekonomii informacji.

W latach 1996 oraz 1998 Katedra zorganizowała, cieszące się dużym zainteresowaniem, I i II Ogólnopolskie Seminaria Naukowe, poświęcone problematyce badawczej oraz dydaktycznej małych przedsiębiorstw. Uczestnikami seminariów byli przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych zajmujących się tematyką małej przedsiębiorczości.

W 1999 roku zespół pracowników Katedry, wspólnie z pracownikami Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie realizował pracę badawczą, czego owocem była publikacja „Zarządzanie wartością firmy” wydana przez Poltext. Książka, pod redakcją prof. dr hab. A.Hermana i dr A.Szablewskiego, została nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej.

Działające przy Katedrze Studenckie Koło Naukowe Small Businessu w maju 1998 r. zorganizowało I Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych zajmujących się problematyką MSP. W latach 1999-2000 Koło Naukowe, prowadzone przez dr A.Szablewskiego, realizowało projekt badawczy zakończony publikacją pt. „Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków”, wydaną przez Poltext w grudniu 2000 roku.

W 2000 roku Katedra dostrzegła potrzebę zwiększenia aktywności badawczej i dydaktycznej w obszarze tzw. nowej gospodarki (new economy). Prof. dr hab. A.Herman wspólnie z pracownikami, absolwentami i studentami zrealizował projekt pt. „Strategie rozwoju handlu elektronicznego”. Istotną inicjatywą Katedry jest kolejna ścieżka dydaktyczna „E-biznesu”, realizowana wspólnie z Katedrą Informatyki Gospodarczej SGH.

W roku 2002 przez Katedrę zostało zrealizowane seminarium „Zarządzanie Wartością Firmy”. W 2003 roku przy Katedrze zaczęło funkcjonować Studenckie Koło E-biznesu, które w następnych zorganizowało seminarium „E-biznes klucz do przyszłości”.

W 2004 roku zostały wydane dwie książki autorstwa pracowników katedry „Konkurowanie o klienta e-marketingiem” oraz „Wycena i zarządzanie wartością firmy”.

Przy Katedrze działa także Studium Podyplomowe Zarządzanie Wartością Firmy, które realizuje aktualnie edycję XI w Warszawie i XII w Płocku, oraz Studium Podyplomowe Zarządzanie Wartością Klienta – edycja I.

This entry was posted in Studia and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.