Centrum Edukacji Przyrodniczej

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach zaprasza do Centrum Edukacji Przyrodniczej !

Tematy zajęć proponowanych w Centrum

centrum2 Tematy w obrębie działów oznaczone są kolorem i numerami. W podpunktach podane są zagadnienia poruszane w czasie zajęć. Uczestnicy mogą życzyć sobie pominięcia lub uwypuklenia niektórych zagadnień. Sposób przeprowadzenia zajęć uzależniony jest od wieku, wiedzy, zdolności postrzegania i nastawienia uczestników. Dlatego prosimy o dobieranie tematów pod kątem zainteresowań lub realizowanego w szkole programu. Istnieje również opcja „na życzenie nauczyciela” – opiekun grupy uzgadnia z prowadzącym własny temat i zakres materiału przy rezerwacji zajęć (np. przygotowanie uczniów do olimpiady, Roślinność krain geograficznych Polski, zajęcia integracyjne polsko-niemieckie itp.). Lista tematów jest stale poszerzana i aktualizowana. Tematy z list można dowolnie łączyć z zastrzeżeniem ograniczenia przekazanego materiału.

Dział I: Rozpoznawanie roślin, systematyka

 1. Szukamy drzew ze starych legend
  1. pojęcia: gatunek obcy, gatunek rodzimy, pochodzenie rośliny
  2. rozpoznawanie rodzimych drzew liściastych
  3. symbolika, podania i legendy związane z drzewami rodzimymi; miejsce drzew w kulturze i sztuce; drzewa w języku
 2. Krzewy liściaste
  1. pojęcia: pokrój, krzew, pnącze, krzewinka
  2. rodzime i obce krzewy liściaste
  3. symbolika, przesądy, legendy związane z niektórymi gatunkami
  4. znaczenie krzewów dla zwierząt
 3. Czy każda igła kłuje?
  1. podstawowe cechy morfologiczne roślin iglastych
  2. rozpoznawanie rodzajów i gatunków rodzimych i obcych
  3. zwyczaje związane z roślinami iglastymi (Boże Narodzenie, cmentarze), symbolika wybranych gatunków, odniesienia w literaturze i sztuce
 4. Jestem królewskim ogrodnikiem
  1. najpopularniejsze rośliny obcego pochodzenia: platan, lilak, orzech włoski i japoński, kasztanowiec, kasztan jadalny, robinia, dąb czerwony, magnolia
  2. historia ogrodnictwa i introdukcji roślin
  3. miejsce roślin introdukowanych w miejscowych zwyczajach i kulturze
 5. Czy to mój kuzyn? – różnorodność w obrębie rodzaju
  1. pojęcia: rodzaj, gatunek, odmiana, pokrewieństwo roślin, przystosowania, genetyka
  2. podstawy posługiwania się dichotomicznym kluczem do oznaczania roślin
  3. zasięg występowania, granice zasięgu, tolerancja
 6. Wielka rodzina (zalecane w okresie kwitnienia)
  1. podstawy systematyki, zasady grupowania roślin w większe jednostki systematyczne
  2. budowa i funkcje kwiatu
  3. pojęcie filogenezy („genetyczny” rodowód roślin)

Dział II: Fitogeografia, historia świata roślin

 1. Przybysze z innych stron świata
  1. historia botaniki i ogrodnictwa
  2. introdukcja i aklimatyzacja
  3. prezentacja wybranego obszaru i roślin tam występujących (można łączyć obszary w ramach jednych zajęć)
   1. Bliski Wschód i Morze Śródziemne
   2. Daleki Wschód – Sachalin, Japonia, Płw. Koreański
   3. Chiny
   4. Kraina Wielkich Jezior – Ameryka Pn
   5. Góry Skaliste – Ameryka Pn
 2. Stare, starsze, najstarsze
  1. podstawy historii świata roślin; ewolucja
  2. „wędrówki roślin” – zmiany zasięgu i powody zmian; przykłady zmian współczesnych
  3. pojęcia: endemit, relikt, wiek osobnika – długowieczność; wiek gatunku
  4. gatunki stare i długowieczne: miłorząb, metasekwoja, szydlica, kuninghamia, jałowiec sabiński, świerk serbski, sosna oścista, mamutowiec; rodzime długowieczne: cis, dąb, lipa

Dział III: Rozwój osobniczy, procesy życiowe

 1. Dlaczego drzewa są zielone?
  1. fotosynteza – sens i znaczenie procesu
  2. barwniki roślin; odmiany barwne drzew i krzewów; przebarwianie jesienne liści
  3. pojęcia: samożywność, cudzożywność, chemosynteza
 2. Od nasionka do nasionka
  1. fazy rozwoju osobniczego
  2. ocena zdolności rozrodczej wybranych roślin
  3. ograniczenia rozmnażania
 3. Sposoby rozsiewania się drzew
  1. grupy nasion i owoców
  2. sposoby rozsiewania
 4. Słońce czy żarówka
  1. wpływ światła na organizmy żywe
  2. pojęcia: fototropizm, fotoperiodyzm, promieniowanie
  3. źródła światła i ich jakość dla roślin i ludzi; „depresja zimowa”
  4. pomiar oświetlenia
 5. Woda
  1. jakość wody; zdolność roślin do oczyszczania wody
  2. transpiracja, transport substancji wewnątrz organizmów roślinnych
  3. gospodarowanie wodą: przystosowania roślin (wodne, błotne, kserofity)
 6. Nieśmiertelni
  1. zdolności regeneracyjne roślin, rozmnażanie wegetatywne
  2. pojęcie regeneracji i podziałów komórkowych; sposoby wykorzystania zdolności regeneracyjnych roślin
  3. pamięć wieku w komórce – wiek biologiczny, wiek handlowy
  4. zagrożenia związane z rozmnażaniem wegetatywnym

Dział IV: Ochrona roślin

 1. Dlaczego giną?
  1. zależności ekologiczne
  2. tolerancja organizmów, bioindykatory
  3. rodzaje negatywnych wpływów na środowisko życia – przystosowania; siedliska zagrożone
 2. Jak chronić?
  1. sposoby i formy ochrony przyrody w Polsce i na świecie, Czerwona Księga
  2. gatunki chronione w kolekcji Ogrodu
 3. Czyje to jest środowisko?
  1. pojęcie środowiska w odniesieniu do gatunku
  2. elementy środowiska człowieka
  3. AGENDA 21
  4. „niezniszczalność” życia na Ziemi – środowiska ekstremalne

Dział V: Znaczenie roślin dla człowieka

 1. Czy wiesz co jesz? część I – jadalne rośliny dziko rosnące
  1. rozpoznawanie roślin jadalnych
  2. sposoby przetwarzania jadalnych części roślin; wartość dietetyczna i lecznicza
 2. Czy wiesz co jesz? część II – trujące rośliny dziko rosnące
  1. rozpoznawanie roślin trujących
  2. wartość przyrodnicza i lecznicza
  3. zasady postępowania w przypadku zatruć
 3. Wdech, wydech … i co jeszcze?
  1. wpływ roślin na jakość powietrza; zdolność oczyszczania, wilgotność
  2. aromaterapia i leczenie klimatyczne
  3. alergie, alergeny roślinne
 4. Alkaloid, narkotyk, roślina kultowa, roślina święta
  1. substancje halucynogenne i narkotyczne
  2. współoddziaływanie – różnice w działaniu surowca roślinnego i oczyszczonych alkaloidów (koka – kokaina)
  3. narkotyki i halucynogeny w różnych kulturach; rodzaje używek roślinnych i uzależnień
This entry was posted in Studia and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.